Modernizace základního školství v Blansku

Nová odborná učebna

V rámci projektu Modernizace základního školství v Blansku získalo Město Blansko finanční prostředky na rekonstrukci odborných učeben základních škol. Celá akce bude realizována z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod (70%) a z rozpočtu Města Blanska (30%). V naší škole bude provedena v průběhu hlavních prázdnin modernizace prostor pro výuku pracovní výchovy. Nová odborná učebna bude zřízena v budově pavilónu a vybavena pracovními žákovskými stolky a židličkami, vestavěnými skříněmi a pracovištěm pro interaktivní výuku, notebookem, diaprojektorem, tiskárnou a interaktivní tabulí. V uvedených prostorách budou realizovány některé další úpravy, např. zatemnění odborné učebny, hygienické zázemí, nové obklady a podlahy.

Novou učebnu budou využívat žáci a žákyně všech ročníků zejména v rámci pracovní výchovy, ale také v dalších předmětech.

Modernizace prostor pro pracovní činnosti významně přispěje ke zlepšení materiálních podmínek pro realizaci školního vzdělávacího programu.

RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy

eu-rop