Inovace výuky – vzdělávací materiály

Pokyny k přístupu

Všechny následující materiály jsou dostupné vyučujícím ZŠ TGM Blansko.

Pro přístup se přihlaste (stejnými přihl. údaji jako do Administrace), v opačném případě dostanete upozornění „nenalezeno“.

 

I.stupeň

1. ročník
Český jazyk (36 kusů)

2. ročník
Člověk a svět (36 kusů)
Anglický jazyk (15 kusů)

3. ročník
Český jazyk (36 kusů)
Člověk a svět (36 kusů)
Anglický jazyk (21 kusů)

4. ročník
Český jazyk (36 kusů)
Člověk a svět (36 kusů)
Anglický jazyk (36 kusů)

5. ročník
Člověk a svět (36 kusů)
Anglický jazyk (36 kusů)

II. stupeň

6. ročník
Český jazyk (24 kusů)
Anglický jazyk (36 kusů)
Německý jazyk (18 kusů)
Přírodopis (36 kusů)

7. ročník
Český jazyk (12 kusů)
Anglický jazyk (36 kusů)
Německý jazyk (18 kusů)
Matematika (36 kusů)
Dějepis (14 kusů)
Přírodopis (18 kusů)
Výtvarná výchova (12 kusů)
Fyzika (36 kusů)

8. ročník
Anglický jazyk (23 kusů)
Matematika (36 kusů)
Dějepis (10 kusů)
Přírodopis (36 kusů)
Fyzika (26 kusů)
Chemie (18 kusů)

9. ročník
Anglický jazyk (13 kusů)
Ruský jazyk (36 kusů)
Přírodopis (18 kusů)
Chemie (18 kusů)
Fyzika (10 kusů)

Konkrétní vzdělávací materiál stáhnete kliknutím na vlastní název, vše archivováno ve formátu zip.