Inovace výuky – 8. ročník – Informatika

GIS – Mapové vrstvy
Žáci se seznamují s pojmy z oblasti GIS a procvičují práci s mapovými vrstvami.

Typografická pravidla
Žáci se seznámí s oborem typografie, základními pojmy a zdroji informací.

Tabulkový procesor – operace s buňkou
Žáci zopakují pojem buňky v tabulkovém procesoru a základy práce s ní.

Vytváříme grafy 1
Žák zpracuje vyhledaná data do grafické podoby.

Souborový systém
Souborový systém a práce se stromovou strukturou.

Vytváříme grafy 2
Žák zpracuje vyhledaná data do grafické podoby, zaměřeno na práci se spojnicovými grafy.

Riskuj
Opakování z předmětu Informatika pomocí hry Riskuj

GIS – Měření vzdálenosti
Žáci si procvičí zanesení trasy do mapy a její odeslání prostřednictvím e-mailu.

Formátování odstavce
Žáci se seznámí s generováním zkušebního textu a formátováním odstavce.

Bit a Byte
Opakování a rozšíření znalostí základních pojmů informatiky

Odstavce a styly
Žáci se seznámí s pojmem styly v textovém editoru.

Úvod do HTML
Žáci se seznámí se základy přenosu informací po internetu a jazyka HTLM.

Vytváření obsahu dokumentu
Žáci se seznámí s vkládáním obsahu dokumentu pomocí nástrojů textového editoru.

Pracujeme s HTML – 1
Žáci se seznámí se základy psaní webových stránek v HTML kódu.

Pracujeme s HTML – 2
Žáci se seznámí se základy psaní webových stránek v HTML kódu, zaměřeno na vkládání odkazů a seznamů.

HTML – 3 – tvoříme tabulku
Žáci se seznámí se základy vkládání tabulky do webových stránek a jejím zápisem v HTML kódu.

HTML – 4 – Vkládáme obrázek
Žáci se seznámí se základy vkládání obrázků do webových stránek a jejich zápisem v HTML kódu.

HTML – 5 – Obrázek v tabulce
Žáci se seznámí se základy vkládání obrázků do webových stránek pomocí tabulky a jejich zápisem v HTML kódu.

HTML – 6 – Opakování
Opakování základních postupů při tvoření jednoduché webové stránky v HTML kódu.

GameMaker
Žáci se seznámí s nástrojem na tvorbu her.

Používáme absolutní adresu buněk
PowerPointová prezentace, která žákům objasní, jak pracovat s absolutní adresou buňky v Excelu

Pracujeme s tabulkou v Zoneru
PowerPointová prezentace, která žáky provede vytvořením a zformátováním jednoduché tabulky v Zoneru Callisto

Tvoříme vizitky v Zoneru Callisto
PowerPointová prezentace, která žáky provede vytvořením tiskového archu s vizitkami vytvořenými v programu Zoner Callisto

Zhotovujeme leták v Zoneru Callisto
PowerPointová prezentace, která žáky provede vytvořením letáku v Zoneru Callisto