Inovace výuky – 6. ročník – Informatika

Dokončujeme prezentaci
Powerpointová prezentace, která žáky provede možnostmi, jak pracovat s prezentací vytvořenou v MS PowerPointu

Je internet bezpečný
Powerpointová prezentace osvětlující důvěryhodnost a posuzování důvěryhodnosti informací získaných na intenetu a osvětluje autorská práva

Fraktálová výplň
Pojem fraktálové výplně a jeho využití ve vektorovém editoru.

Elektronická pošta
Historie a fungování elektronické pošty.

Používáme elektronickou poštu
Základní pravidla používání elektronické pošty.

Příloha v e-mailové zprávě
Základní pravidla a postupy práce s přílohou v e-mailové zprávě.

Řazení dat
Využití základních operací s daty v tabulkovém procesoru

Cukrárna
Vytvoření jednoduché tabulky a základy zadávání početních operací v tabulkovém procesoru.

Pořádek v e-mailové schránce
Základní pravidla a postupy údržby schránky elektronické pošty.

Elektronická pošta – test
Test znalostí učiva o elektronické poště.

Opakování práce s textovými editory
Pracovní list k zopakování základních dovedností psaní a formátování textu z 5. ročníku.

Internet
Základní pojmy a struktura internetu.

Prezentace – pracovní list
Pracovní list k zopakování základních pojmů a nástrojů pro tvorbu prezentací.

Bezpečnost internet
Diskuze základních pravidel bezpečného pohybu po Internetu.

Dopravní informace – pracovní list
Pracovní list k procvičení dovedností vyhledávání informací o dopravě a plánování cesty

Uvádění zdrojů informací
Představení základů pravidel autorského práva, citace zdrojů, elektronických licencí a jejich použití.

Meteorologie na síti
Pracovní list k práci s internetovými servery z oblasti meteorologie a hydrologie, zjišťování aktuálního počasí.

Počítáme bity
Základní pojmy a jednotky informatiky, binární zobrazení.

Vektorový editor shrnutí domeček
Žáci v souhrnném cvičení prokáží znalost základních nástrojů textového editoru.

Vektorové kreslení – vlajka
Žáci se seznámí s pojmy a funkcí vektorového grafického editoru a vyzkouší si jeho jednoduché funkce on-line.

Odrážky a číslování
Textové editory: odrážky a číslování, praktické cvičení.

Operace s objekty ve vektorovém grafickém editoru
Shrnutí práce s objekty ve vektorovém garfickém editoru (tvary, barvy, možnosti kopírování)

Bitová mapa ve vektorovém editoru
Ukázka a procvičení vkládání bitmapových objektů a výplní do vektorových obrázků.

Kopírujeme objekty
Ukázka a procvičení různých technik kopírování ve vektorovém grafickém editoru.

Jednoduchý komiks on-line
Žáci se seznámí s on-line nástrojem makebeliefscomix.com a vytvoří sami jednoduchý komiksový příběh, tzv comic strip.

Textové editory – práce s tabulkou
Žáci se seznámí s tvorbou a úpravami tabulky v textovém editoru.

Písmo ve Wordu
PowerPointová prezentace k seznámení žáků s fonty, styly, velikostí, barvou a řezy písma ve Wordu

Pracujeme s buňkou
Powerpointová prezentace k osvětlení základů práce s buňkou v Excelu – zadávání dat, oprava dat, formát dat

Pracujeme s odstavcem ve Wordu
Powerpointová prezentace a pracovní list k procvičení formátování textů a práci s odstavcem

Pracujeme se styly
Powerpointová prezentace k osvojení si dovednosti pracovat se styly při tvorbě dokumentu ve Wordu 2007

Psaní znaků ve Wordu
Pracovní list pro zopakování základních zásad práce s klávesnicí, psaní znaků (velkých, malých písmen, písmen s háčky, čárkami, číslic, interpunkčních znamének ap. ) ve Wordu

Vkládáme klipart
Powerpointová prezentace k osvojení si dovednosti vložit klipart do dokumentu Word, upravit jeho pozici, velikost a podobně

Vkládáme textové pole
PowerPointová prezentace, pomocí které si žáci osvojí způsob, jakým vložíme do dokumnetu ve Wordu textové pole

Word – mapa znaků
Pracovní list pro osvojení si dovednosti napsat znak ve Wordu pomocí vhodné mapy znaků, eventuálně číselného kódu

Začínáme s excelem
Powerpointová prezentace, která osvětluje základy práce s excelem

Zoner Callisto – můj erb
PowerPointová prezentace, která žáky provede vytvořením erbu ve vektorové grafice – Zoneru Callisto