Inovace výuky – 5. ročník – Informatika

Hledáme na internetu
Powerpointová prezentace, která žákům osvětlí, co můžeme na internetu najít, jak dosáhneme při hledání nejlepších výsledků a seznámí je s některými užitečnými webovými stránkami

Housenka v malování
Powerpointová prezentace kopírování objektů v malování a vytvoření jednoduchého obrázku – housenky

Chytré tabulky – 1
Naučit žáky základům práce v Excelu

Chytré tabulky – 2
Naučit žáky základům práce v Excelu.

Jak na jednoduchý graf
Naučit žáky vytvářet grafy v Excelu.

Klávesnice – 1
Seznámit žáky s významem a základním použitím klávesnice.

Klávesnice – 2
Seznámit žáky s dalšími částmi klávesnice a naučit žáky pracovat s významnými klávesmi.

Klávesnice -ovládací tlačítka
Powerpointová prezentace pro seznámení žáky s funkcí ovládacích tlačítek na klávesnici při psaní ve Wordu

Komunikujeme na internetu
Powerpointová prezentace, která žáky provede možnostmi, jak komunikovat na internetu a ukáže jim, jak si vytvořit skypový účet

Textové editory 1
Úvod do textových editorů, základní popis okna, prostředí. Základní dělení editorů, základní nástroje pro psaní a editaci textu a operace s dokumenty.

Textové editory 2
Textové editory :Základy formátování písma a odstavce, praktické cvičení.

Co je počítač
Žáci zpracují téma základní stavba počítačové sestavy za použití nástrojů textového editoru.

Úvod do tabulkového procesoru
Žáci se seznámí s základními pojmy tabulkového procesoru a procvičí grafické úpravy listu.

Můj rozvrh hodin
Naučit žáky základům práce v Excelu.

Pokročilé formátování – 1
Seznámit žáky s možnostmi formátování textu.

Pokročilé formátování – 2
Seznámit žáky s možnostmi formátování textu.

Poznáváme textové programy
Seznámit žáky s textovými editory.

Pracujeme s WordArtem
Powerpointová prezentace, která napomáhá osvojení si práce s WordArtem a vytváření nadpisů

Přenos dat mezi aplikacemi
Naučit žáky provádět základní operace se soubory a složkami.

Psaní českých a dalších znaků
PowerPointová prezentace k seznámení žáků se psaním českých malých a velkých písmen a dalších znaků (například interpunkčních znamének apod.)

Sestavujeme prezentaci
Powerpointová prezentace, která žákům osvětlí používání programu MS PowerPoint a provede je vytvořením jejich první krátké prezentace

Soubory a složky – 1
Vysvětlit žákům význam souborů a složek.

Soubory a složky – 2
Naučit žáky provádět základní operace se soubory a složkami.

Soubory a složky – 3
Naučit žáky provádět základní operace se soubory a složkami.

Upravujeme fotografie
Naučit žáky základům práce v editoru fotografií.

Upravujeme fotografie – 2
Naučit žáky základům práce v editoru fotografií.

Upravujeme fotografie – 3
Naučit žáky základům práce v editoru fotografií.

Vkládáme obrázek
Powerpointová prezentace, která napomáhá žákům osvojit si dovednost vložit a umístit do dokumentu Word obrázek ze souboru nebo webové stránky

Vytváříme seznamy ve Wordu
Powerpointová prezentace, která napomáhá žákům osvojit si dovednost vytvářet a pracovat s jednoduchými seznamy, používat odrážky a číslování ve Wordu

Vytváříme svůj první text
Naučit žáky základům psaní textů.

Začínáme s internetem
Powerpointová prezentace, která žákům osvětlí počátky internetu, služby, které jsou s internetem spojeny a základy bezpečného chování na internetu

Začínáme s prezentací
Powerpointová prezentace, která napomáhá žákům seznámit se s programem PowerPoint Office a začít v tomto programu vytvářet jednoduchou prezentaci

Základy Excelu
Seznámit žáky s prostředím Excelu.

Základy Excelu – 2
Naučit žáky základům práce v Excelu.

Základy Excelu – 3
Naučit žáky základům práce v Excelu.