Projektový den v 5.B.

V hodinách přírodovědy probírali žáci podnebné pásy. Po zvládnutí učiva si tvořili své projekty na dané učivo. Po rozlosování byli rozděleni do čtyř skupin. Prvním úkolem bylo donést si obrázky, které použili při tvoření. Fantazii rozvíjeli žáci při společné práci. O činnosti se podělili tak, aby každý trochu přispěl na vytvoření projektu. Na závěr žáci prezentovali svou práci před ostatními. Všechny projekty byly velmi pěkné.