Projekt Erasmus

Aktivita A 13 Slogan „MĚJ NA PAMĚTI“

V rámci projektu Erasmus+ dostali žáci 8. a 9. ročníků za úkol promyslet slogan „Měj na paměti…“ a napsat své nápady, příp. různá rčení nebo citáty, které s tímto tématem souvisejí.
Práce na uvedeném zadání zajišťovaly celkem tří vyučující na druhém stupni ve výše zmíněných třídách: Radomíra Burgetová, Petra Ocetková, Ilona Opletalová.
Žáci se pak na základě vhodné motivace pokusili sestavit slogan či samostatný výrok dle zadání. Často v něm písemně zformulovali svoje osobní zkušenosti, názory na život a na svět, svoje osobní postoje.
V následné fázi byly vyučujícími vybrány nejpovedenější práce a předány k dalšímu zpracování. V jednotlivých třídních kolektivech si připomněli úspěšně zformulované myšlenky a názory, navzájem si některé povedené práce přečetli a pokusili se i sami zhodnotit, jak se tyto práce povedly.
Mnozí žáci pojali tvorbu sloganů i jako výtvarné dílo. Soubor těchto prací byl v jedné ze tříd umístěn na nástěnku, některé nejpovedenější práce přikládáme reálně ke zhlédnutí. Při tvorbě sloganů projevili žáci pozoruhodnou míru fantazie, kreativity i schopnosti zajímavou formou vyjádřit svoje postoje a názory.

Za vyučující ČJ v 8. a 9. ročnících
Radomíra Burgetová