Přírodovědný klokan

Stejně jako každý rok i letos v říjnu proběhla na naší škole soutěž, ve které si mohli žáci ověřit, jaké mají znalosti v přírodovědných předmětech a jaký je jejich všeobecný přehled. V Přírodovědném klokanovi odpovídali žáci 8. a 9. ročníků na celkem 24 otázek z chemie, přírodopisu, matematiky, fyziky a zeměpisu. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků z osmého ročníku, z nichž si nejlépe vedli Eliška Petlachová, Denis Kučera a Patrik Lipka, a 14 žáků z devátého ročníku, z nichž nejvíce bodů získali Jan Antl, Matěj Kobylka, Richard Stloukal a Michal Hrubý. Všem zúčastněným děkujeme za snahu a gratulujeme k dosaženým výsledkům.