Přírodovědný klokan 2023

Přírodovědný klokan je celostátní soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem této soutěže je vzbudit zájem žáků základních škol především o přírodovědné obory.

Školního kola této soutěže, které se konalo ve středu 11. 10. 2023, se  ve školním roce na základní škole TGM Blansko zúčastnilo téměř 120 žáků z osmých a devátých ročníků. Tito řešili celkem 24 otázek, tří různých obtížností, z předmětů matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Ukázky z některých soutěžních úloh s variantami odpovědí:

Vyber nejrychleji rostoucí rostlinu podle popisu: “Patří mezi jednoděložné a některé druhy jsou schopné vyrůst 70–100 cm za 24 hodin. “

(A) bambus (B) rákos (C) kukuřice (D) třtina (E) banánovník 8

 

Učebna školy má rozměry 10 m ´ 8 m ´ 4 m. Jaká je přibližně hmotnost vzduchu v prázdné učebně?

(A) 4 kg (B) 40 kg (C) 400 kg (D) 4 t (E) 40 t

 

Léto je na jižní polokouli kratší než na severní polokouli, protože:

(A) se Země nachází nejdále od Slunce, právě když je na jižní polokouli léto

(B) na jižní polokouli je větší rozloha oceánů, které se ohřívají pomaleji než pevnina

(C) na jižní polokouli je více studených mořských proudů

(D) se Země nachází nejblíže Slunci, právě když je na jižní polokouli léto

(E) je v létě jižní polokoule odkloněna od Slunce.

 

Kolikrát musí klokan skočit, aby překonal vzdálenost 5000 m + 5000 dm + 5000 cm, je-li jeho jeden skok dlouhý 5 m?

(A) 1000krát (B) 1100krát (C) 1110krát (D) 1111krát (E) 5555krát 11.

 

1. místo Nikola Vondrová 77 bodů
Lucie Anna Vondroušová 77 bodů
3. místo Erik Nečas 75 bodů
4. místo Veronika Škrabalová 74 bodů
Tomáš Sedlák 74 bodů

 

Veškeré další informace mohou zájemci nalézt na stránkách www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan