Přírodovědný klokan 2021

Přírodovědný klokan je celostátní soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem této soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Školní kolo této soutěže se na naší škole uskutečnilo ve středu 13. 10. 2021 a zúčastnilo se ho celkem 107 žáků z osmých a devátých ročníků. Ti řešili celkem 24 otázek tří různých obtížností z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.

Příklady některých soutěžních úloh:

Stříbrné těžítko ve tvaru krychle o hraně 5 cm je vyrobeno z materiálu, který obsahuje 80 % čistého stříbra. Jaká je cena stříbra v těžítku, jestliže hustota čistého stříbra je 10,5 g/cm3 a cena stříbra je 0,68 €/g?

Ze všech trojciferných čísel, jejichž ciferný součet je 8, je vybráno nejmenší a největší číslo. Vypočítej jejich součet.

Desítka nejlepších řešitelů vypadala následovně:

1. místo – Natálie Zukalová 72 bodů
2. místo – Petr Souček 68 bodů
3. místo – Aneta Brázdová

Lucie Čalová

Sára Pivodová

Nela Tomášková

66 bodů
7. místo – Ella Kuběnová 65 bodů
8. místo – Matyáš Musil 64 bodů
9. místo – Karolína Vachová

Kryštof Chlup

61 bodů

 

Veškeré informace o informace o soutěži naleznete zde www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan

Mgr. Michal Souček, školní garant soutěže