Přírodovědný klokan

Školního kola této přírodovědné soutěže se zúčastnilo celkem 82 žáků 8. a 9. ročníků a proběhlo ve středu 16. 10. 2019. Pořadí nejlepších 10 řešitelů naší školy bylo následující:

1. Ondřej Brosch
2. Michal Dobrovský
3. Patrik Palacký
4. Tomáš Hrdlička
5. Michael Stejskal
6. Monika Sedláková
7. Marie Zouharová
8. Robin Hudec
9. Lukáš Jančiar
10. Marek Popelka

 

Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Jedná se o otázky související především s předměty fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Žáci odpovídali na celkem 24 otázek tří obtížností. Tyto otázky byly velmi rozmanité například:

Vyberte živočicha, který způsobil v letošním roce v České republice velké škody na zemědělských plodinách.
Letošní rok přinesl i padesáté výročí prvního přistání lidí na Měsíci. Jméno prvního člověka, který vstoupil na jeho povrch, Neila Armstronga, je samozřejmě známé. Kdo hned po něm z přistávacího modulu Eagle na Měsíc vystoupil jako druhý. Když je Slunce na obloze přímo nad stožárem s vlajkou, tak stožár nevrhá žádný stín. Kdy taková situace nastává v místě v České republice?