Přípravná třída v knihovně

Ve středu 2. 11. 2022 se děti z přípravné třídy vydaly na první návštěvu Městské knihovny v Blansku. Děti se velmi těšily a byly zvědavé, jaký program je čeká. Vzhledem k jazykové bariéře jsem doufala, že je bude program bavit. Přes prvotní obavy nás čekal opravdu krásný pohádkový blok. Děti byly vtáhnuté do příběhu o lišce a vlkovi, který byl doplněn nejen o obrázkovou formu, ale také o postavičky. Celek doplnilo vyrobené pozadí, které si mohly děti osahat.

Poté si děti namalovaly lísteček jako připomenutí podzimu a dali jej na větvičku. Na závěr si z vosku vyrobily malou svíčku na památku.

Děti pak strávily chvíli v dětském oddělení, kde se mohly podívat na knížky.

Všichni byli nadšení a určitě to není naposledy, co jsme v knihovně byli.