Preventan Cup

Ve středu 27. 1. 2010 proběhlo školní kolo Preventan Cupu. Ve vybíjené se utkali se žáci 4. a 5. tříd. Byly sehrány vynikající zápasy a vítězem se stala 4. B. Věříme, že se naší žáci umístí také v okresním a krajském kole Preventan Cupu.

Jana Matušková