Přátelská atmosféra

Učitelé naší školy vzájemně spolupracují, radí se a předávají si zkušenosti, sdělují si poznatky a všichni mají snahu podílet se na spokojeném klimatu školy a pohodě dětí.

Starší žáci jsou motivováni ke spolupráci a ochotě pomoci mladším žákům, děje se tak formou rozmanitých aktivit.

Každý vyučující pracuje s rodinami žáků, nabízí řešení problémových situací s rodinou, popřípadě zajistí pomoc odborného pracoviště školy.

Škola poskytuje zajištění sociálních a komunikativních aktivit pod vedením školního psychologa a speciálního pedagoga, čímž upevňujeme sociální vazby v kolektivech.

Neodkládáme žádné problémy a rychle řešíme akutní situace.

Organizujeme neformální setkání s rodiči, bavíme se na školních plesech.