Praha

V pátek 18. 10. 2019 se vydali žáci 5.A a 5.B s třídními učitelkami, paní zástupkyní a paní asistentkou na exkurzi do hlavního města. V průběhu krásného slunečného dne jsme měli možnost vidět mnoho historických skvostů, které Praha návštěvníkům nabízí. Naše cesta vedla od Strahovského kláštera přes Loretu, Pražský hrad (chrám sv. Víta, Vladislavský sál, nádvoří, střídání stráží), Zlatou uličku, Daliborku, překrásné Valdštejnské zahrady na Karlův most a Staroměstské náměstí s orlojem. Vše bylo poutavě komentováno naším průvodcem, studentem architektury, z Brna.
Celá exkurze byla od počátku až do svého konce zdařilá a jistě v nás zanechá pěkné vzpomínky.