Práce žáků 6. B v němčině

Práce žáků 6. B v němčině

Děti ze 6. B dostaly v rámci distanční výuky němčiny za úkol zpracovat album svého života i s pohledem do budoucna. Forma práce byla libovolná a báječná dětská fantazie se tak mohla projevit naplno. Každý z nich pracoval podle svých individuálních schopností a možností, ale všichni jistě s tou největší snahou. Posuďte sami, jak moc se jim úkol podařil, a odpusťte případné drobné nedostatky. Je třeba dodat, že toto dokázali žáci během prvního roku výuky němčiny, přičemž všichni víme, že práci měli velmi ztíženou, neboť po většinu školního roku probíhala výuka online.
Radomíra Burgetová