Poznávání jarní přírody

Žáci třídy 2. A se v pátek 23. dubna 2021 vypravili prakticky poznávat to, o čem se učí v hodinách předmětu člověk a svět.

Na farní zahradě u kostela svatého Martina v Blansku pozorovali právě kvetoucí jarní rostliny, dozvídali se o chovu ovcí, slepic i včel.  Mohli si projít celý upravený areál zahrady i dvora a seznámit se se způsobem tamního hospodaření.

Na závěr pro ně byly připravené hry, které s problematikou souvisely.

Velké poděkování patří farnosti, která nám prohlídku umožnila, a paní Vendule Zachovalové, která se nám po celou dobu aktivně věnovala.