Poznáváme lidské tělo – 2.B

Děti rády poznávají svět kolem sebe i sebe samotné. Z vyučovacích hodin jsou oblíbeny ty, ve kterých probíhá aktivita dětí v prostoru a nemusí se sedět v lavicích. V jedné z hodin předmětu Člověk a svět jsme spojili spolupráci, vědomosti a pohyb v jeden celek a dílo se povedlo!
„Kuba s Eliškou“ se nyní stali našimi „novými“ papírovými spolužáky.