Poznávací zájezd do Vídně

Výuku cizího jazyka se snažíme našim žákům zprostředkovat různými metodami a způsoby. Mezi ty nejoblíbenější patří též seznámení se s reáliemi dané země. A tak i letos byla zorganizována jednodenní poznávací cesta do Vídně pro žáky naší školy, kteří navštěvují hodiny němčiny. Že je to akce oblíbená, o tom svědčí každoroční mimořádný zájem dětí, jelo jich celkem 50. I v tak velkém počtu se akce vydařila. Přálo nám nakonec i počasí, měli jsme výbornou průvodkyni, od níž jsme se dověděli spoustu zajímavých a užitečných informací o hlavním městě našich rakouských sousedů. Viděli jsme náměstí Marie Terezie, Hofburg, chrám sv. Štěpána, radnici, parlament…a nezapomenutelný byl odpolední Schönbrunn prozářený sluncem. Dobrý dojem nám sice trochu kazily kolony a komplikovaná doprava, ale nakonec jsme šťastně dorazili zpět. S chutí si tuto vydařenou akci určitě zopakujeme i příští rok.

Radomíra Burgetová, Libuše Málková, Ilona Opletalová, vyučující NJ