Poznávací zájezd do Vídně

V pátek 3. května jsme v rámci výuky německého jazyka absolvovali exkurzi do Vídně, hlavního města Rakouska. Odjížděli jsme v brzkých ranních hodinách, abychom zvládli absolvovat celodenní náročný program.

Díky skvělé paní průvodkyni jsme již po cestě autobusem vstřebávali mnoho zajímavých informací o Rakousku a Vídni. Výklad pokračoval po „výstupu“ na náměstí Marie Terezie, odkud jsme obdivovali honosné stavby Uměleckohistorického a Přírodovědného muzea. Během prohlídky historického centra města jsme se zastavili u Vídeňské státní opery. Prohlédli jsme si také budovu parlamentu, vystavenou po vzoru řecké antiky, a zopakovali jsme si poznatky z dějepisu o typických znacích řecké architektury. Viděli jsme Burgtheater, rakouské národní divadlo, radnici (Rathaus), nejvýznamnější stavbu v rakouském hlavním městě, která byla postavena v novogotickém stylu. Samozřejmě jsme si prošli Hofburg, bývalé sídlo habsburské monarchie, které je tvořeno komplexem paláců, muzeí a bývalé císařské klenotnice.

Měli jsme možnost podívat se i do chrámu svatého Štěpána, nejvýznamnějšího katolického kostela ve městě. Poslední naší zastávkou byl barokní zámek Schönbrunn, který je zapsaný na seznam památek UNESCO. Byl dostavěn v letech 1740-1750 za vlády Marie Terezie a od té doby až do roku 1918 sloužil jako letní sídlo Habsburků. Nadchla nás především barokní stavba Glorietta, z níž byl nádherný výhled na celý zámecký areál i podvečerní Vídeň.