Podzimní obrazy…

V hodinách pracovní a výtvarné výchovy se podařilo dětem z 5. B vytvořit krásné závěsné obrázky z přírodnin. Mnohé z nich nyní zdobí jejich domácnosti a fotografie snad potěší i vás, kteří sledujete web naší školy.