Podporujeme

Chceme, aby naše děti rozuměly přírodě a žily s ní v souladu. Snažíme se zařadit do vyučovacích hodin pobyt venku, ať už v hodinách jednotlivých předmětů, nebo jako vícedenní školy v přírodě, adaptační pobyty, či výukové pobyty s environmentálním zaměřením.

Nedílnou součástí výuky na naší škole se staly výukové programy v malebném prostředí lesů poblíž Soběšic u Brna ve školském zařízení „Jezírko“ společnosti Lipka zaměřené na environmentální vzdělávání dětí. Pod vedením zkušených lektorů jsou děti vedeny k tvořivosti, komunikaci a týmové spolupráci při osvojování ekologického myšlení.

Pro starší žáky na druhém stupni škola nabízí lyžařské výcvikové kurzy vhodné pro úplné začátečníky i zkušené lyžaře.

Snažíme se rozšířit přehled našich žáků a umožňujeme jim získat zkušenosti při pobytech v zahraničí, při spolupráci se zahraničními školami nebo zapojením do mezinárodních projektů.