„Píši, tedy jsem“

Do 13. ročníku rájecké literární soutěže „Píši, tedy jsem“ jsme letos zaslali práce dvou žákyň třídy 9. B. Těší nás, že obě dívky se svými literárními díly uspěly a získaly skvělá umístění. V pondělí 29. 5. 2017 na slavnostním vyhlášení výsledků porota ocenila báseň autorky Nelly El Khatib 2. místem a Viola Štrajtová obsadila dělené 3. místo v kategorii próza. Oběma dívkám blahopřejeme!