„Píši, tedy jsem“

I v letošním roce jsme do rájecké soutěže Píši, tedy jsem zaslali literární příspěvky našich žáků. Vyhodnocení soutěže proběhlo  v pondělí 13. 5. 2013 na radnici v Rájci – Jestřebí. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků byla i beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou.

Výsledky našich žáků:

1. kategorie (do 15 let)
Poezie
2. místo – Gabriela Štrajtová (6.B)
3. místo – Michaela Krupová (8.A)
Próza
3. místo – Monika Malachová (8.A)

Gratulujeme!

Za vyučující ČJ
Mgr. Petra Ocetková

Autorkou fotografií je M. Horáčková, děkujeme.