Pazourkova cesta do pravěku Blanenska – 4.B

V blanenském Muzeu přivítala děti ze třídy 4.B fiktivní postava archeologa Pazourka. Ten je provedl dobou od lovců mamutů do raného středověku. Vše se zaměřením na regionální souvislosti. Keltská princezna z Býčí skály, poklad z Bořitova, nádherné šperky z dostupných materiálů a spoustu dalšího. Pomocí návodného komiksu a záludných otázek (bez lupy a čtení s porozuměním však ani ťuk) vyluštily křížovku. Nakonec si společně vyzkoušely obchodování v době bronzové. A příště už vzhůru do středověku!