Paní Běla opět na ZŠ T. G. Masaryka

Naši Základní školu Tomáše Garrigua Masaryka v Blansku navštívila ve středu 27.února 2008 velmi vzácná návštěva. Přivítali jsme paní Bělu Gran Jensen, prezidentku hnutí Na vlastních nohou a pana majora Karla Kouta. Jejich návštěvě předcházelo zapojení do projektu, který se věnuje veteránům a na němž spolupracuje stonožkové hnutí s ministerstvem obrany. Do projektu se zapojili někteří naši žáci z pátých a devátých tříd. Jejich úkolem bylo napsat smyšlený životopis vybraného veterána, majora Karla Kouta. Na základě těchto prací vznikne v budoucnu kniha.
Hosty přivítal školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Evy Janíčkové písní Never Be Alone. Poté žákyně 9.A Kristýna Vidourková přečetla svou práci, za kterou byla odměněna bouřlivým potleskem. Dále se slova ujal major Karel Kout a seznámil nás se svým skutečným životopisem. Žáky i učitele velmi upoutalo povídání o misi v Africe u jezera Tanganika s množstvím zajímavých fotografií.
Paní Běla pochválila školu a poděkovala za spolupráci s hnutím Na vlastních nohou. Seznámila nás s dalším projektem „Boj se šikanou“, který Stonožka připravuje a do něhož se chce naše škola aktivně zapojit.
Závěrem naši žáci předali paní Běle symbolický šek na 5000,- Kč. Tuto částku získali sběrem starého papíru a hliníku a věnovali ji Stonožce.