Paní Běla Gran Jensen, generálmajor Šíba a major Daňhel na naší škole

beseda (1)

U příležitosti 25. výročí založení „Hnutí na vlastních nohou“ – Stonožky naši školu navštívila paní Běla Gran Jensen, generálmajor Josef Šíba a major Josef Daňhel. Slavnostní setkání se konalo dne 13. listopadu 2015 v blanenském kině. Stonožkové akce se zúčastnilo 340 žáků ze 3. – 6. ročníků. Program začal stonožkovou hymnou „Never be alone“. Poté hosty přivítal pan ředitel RNDr. Pavel Nezval spolu s našimi žáky, kteří jim předali květiny a dárky. K pozvaným patřila i vedoucí školského odboru  Mgr.et Mgr. Petra Skotáková, která hosty též vřele přivítala. Následovalo poutavé povídání paní Běly o tom, jak vznikalo a pracovalo „Hnutí na vlastních nohou“. Pan generálmajor Šíba nás seznámil s tím, jak Armáda ČR začala spolupracovat se Stonožkou. Jejich spolupráce trvá již 15 let.

Poté následovalo pro děti a hosty vystoupení pěveckého sboru  Sopránek. Pod vedením Mgr. Martina Grobára děti krásně zazpívaly několik českých i zahraničních písní. Taneční vystoupení třídy 4.B pod vedením Mgr. Lenky Laštůvkové na píseň „Hádej, kam teď letíme“ roztleskalo celý kinosál.

Slova se ujali mladí moderátoři z řad žáků 5.C. Profesionálně nás informovali o bohatém zapojení našich žáků a učitelů do humanitární pomoci a různých akcí, jež Stonožka organizovala během naší dlouholeté spolupráce.

Na závěr žáci předali za naši školu paní Běle pro „Hnutí na vlastních nohou“ symbolický šek v hodnotě 12 000 Kč. Tuto částku jsme zaslali na konto hnutí č.ú. 19-0011001359/0800. Peníze jsme získali sběrem hliníku a papíru. Paní Běla dětem a učitelům srdečně poděkovala a rozloučila se. Za odměnu pozvala děti do Prahy na stonožkovou vánoční mši v katedrále sv. Víta .

Následovala hodinová beseda s majorem Daňhelem, který všechny přítomné seznámil s tím, jak probíhá humanitární spolupráce mezi hnutím Stonožka, našimi vojáky a dětmi v Afghánistánu. Svou přednášku obohatil  zajímavým fotomateriálem a detaily o životě afghánských dětí. Našel si čas i na odpovědi k dotazům, které děti kladly, neboť toto téma je velmi zaujalo.

Mgr. Zlatuše Viktorinová,  Mgr. Gabriela Vašíková