Aktuality

Světové strany

Dříve jsme se ve škole učili poznávat svůj domov, nejbližší okolí. Ale jak rosteme, chceme se podívat i dál za obzor a k tomu potřebujeme směrovou růžici a světové strany. Zvládneme již určit, co leží na sever od školy. Nejlépe … Pokračování

Hry a klamy

Toto přísloví si v praxi vyzkoušeli žáci třetí a čtvrté třídy ZŠ T.G.M. v Blansku. S cestovní kanceláří „Úsměv“ ing. Františka Dudy navštívili v Brně na Staré radnici putovní interaktivní výstavu IQparku Liberec „Hry a klamy“. Ve čtyřech místnostech si … Pokračování

Slavnostní vyřazení absolventů

Ve středu 24.června 2009 se za účasti vedení školy, třídních učitelek a rodičovské veřejnosti poprvé uskutečnilo slavnostní vyřazení žáků 9.tříd. Ředitel školy RNDr. Pavel Nezval předal žákům absolventské šerpy a pamětní listy k ukončení školní docházky. Při této příležitosti bylo … Pokračování

Když čtou deváťáci prvňákům a naopak…

Ve středu 3.června šla naše třída 9.B navštívit prvňáčky. Půlka z nás byla v naší „patronátní“ třídě 1.C, druhá polovina se poprvé podívala do 1.B. Prvňáčkům jsme přečetli pohádku O Smolíčkovi a oni nám zase četli pár stránek z vybrané … Pokračování

Škola v přírodě 5.B

Třída 5.B letos prožila krásný týden na jarní Vysočině, plný her, soutěží a poznání. Děti si vyzkoušely spoustu praktických činností, hodně sportovaly, prokazovaly svoje dovednosti i odvahu. Nejtěžší asi bylo dobytí nejvyššího bodu Žďárských vrchů – Devíti skal, odměnou pak … Pokračování

Open Space 2009

Po velkém úspěchu v loňském roce i letos proběhla akce Open Space, umožňující netradiční výuku formou volitelných dílen.

Den Země 2009

Jako kažodročně, tak i letos se naše škola zapojola do úklidu Moravské z naší školy zúčastnilo 50 žáků a 9 vyučujících.

Recitační soutěž

Dne 16. dubna 2009 se za vysoké účasti žáků 1. i 2. stupně uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Na 6. ročníku recitační přehlídky v Městské knihovně Blansko budou školu reprezentovat tito žáci: Ze třídy 4.A M. Krupová, M. Malachová a … Pokračování

Maškarní odpoledne

Dne 2. dubna 2009 se uskutečnila školní akademie žáků 1. stupně ZŠ TGM Blansko ve velkém sále dělnického domu. Celá akademie byla ozvláštněna zajímavým hostem, jímž byl mladý zpěvák Josef Vágner z Prahy. V úvodu zazpíval dvě písně a poté … Pokračování

Patronát žáků 9.B nad prvňáčky

Na začátku letošního školního roku přišla naše paní učitelka třídní a oznámila nám, že se naše 9.B stala patronem třídy 1.C. Už je to půl roku, co je navštěvujeme. Za ten půlrok se z nás stali kamarádi a nedáme na … Pokračování