Aktuality

Informace o hnutí Stonožka

Hnutí Stonožka Jak to začalo: Na začátku roku 1990 jedna nejmenovaná dětská nemocnice požádala paní Bělu Gran Jensenovou, Norku českého původu, o pomoc při získávání prostředků na vybavení nemocnice.Myšlenku, že děti si mohou pomoci samy, podpořila vznikem hnutí Na vlastních … Pokračování

Slavnostní křest knihy „Létáme spolu jen do války“

Dne 16. září 2005 proběhl v Praze v Toskánském paláci slavnostní křest knihy Běly Gran Jensenové a Jana Procházky „Létáme spolu jen do války“, jehož organizátory byla Armáda České republiky a dětské stonožkové hnutí „Na vlastních nohou“ . Na tento … Pokračování

Noční škola pro 1. a 2. ročník

Začátek akce byl v 17.00 h u pavilonu naší školy. Děti si přinesly vše potřebné k přenocování. Třídy jsme upravili k noclehu. Po přípravě tříd jsme přešli na školní hřiště, kde po rozdělení do 4 skupin plnily děti různé sportovní … Pokračování

Prvňáčci na škole v přírodě – květen 2005

A nebyl to týden ledajaký. Každý den byl motivován jednou klasickou pohádkou, pomocí níž bylo opakováno a rozšiřováno probrané učivo. Děti prožívaly obdobná dobrodružství jako jejich pohádkoví hrdinové. Stavěly si jako tři prasátka domečky, procházely stezkou Jeníčka a Mařenky, přichystaly … Pokračování

Dějepisný projekt o starověkém Řecku

Móda je zajímavá v každém století. Žáci šestých tříd si zkusili, jak asi vypadaly módní trendy ve starověkém Řecku. Podle dobových nákresů vytvářeli vlastní modely. Ve vytvořených modelech se pokusili ztvárnit role bohů na Olympu. Poznáte jednotlivé bohy na fotografiích?

Škola v přírodě třídy 3.A Tři Studně – zima 2005

Letošní školní rok jsme se s dětmi vypravily na školu v přírodě v zimním období.Děti si chtěly užít zimních radovánek, kterých se jim ve městě nedostává. Zvolily jsme oblast nádherné a čisté přírody Žďárských vrchů, vyznačující se hlubokými, zdravými lesy, … Pokračování