Organizujeme

V průběhu projektu „Sokrates“, do kterého se naše škola zapojila, se zrodil nápad výměnných pobytů s další zúčastněnou školou, a to Stadtteilschule Arheilgen v Darmstadtu. Dnes už tuto akci můžeme nazývat tradicí, protože trvá již od roku 2004. Cílem vzájemné návštěvy žáků a učitelů obou partnerských škol je ověření si schopnosti domluvit se cizím jazykem, vyzkoušet si spolupráci v multikulturním prostředí, pokusit se omezit bariéry a předsudky při styku s cizinou a samozřejmě podporovat zájem o studium jazyka.

Žáci druhého stupně se také v rámci vyučování, a hlavně prohlubování znalostí a aktivního využití anglického jazyka, mohou zúčastnit několikadenního pobytu v Londýně. Nejenže navštíví řadu pamětihodností hlavního města Velké Británie, ale také se podívají a aktivně zapojí do výuky svých anglicky mluvících vrstevníků.

Snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke kterému neodmyslitelně patří aktivní pohyb. Naši žáci se úspěšně zapojují do různých sportovních aktivit a soutěží. Nejmladší sportovci se každoročně zúčastňují „Olympiády 1. tříd“ ve Velkých Opatovicích, žáci 3. – 5. tříd atletického „Poháru krále Jiřího“ v Kunštátě, starší žáci a žákyně turnajů v basketbalu, volejbalu, přehazované, fotbalu, florbalu. Žáci druhého stupně si velmi oblíbili akci „Trojsetkání“ s mezinárodní účastní našich partnerských škol ze Slovenska a Maďarska.

Ke krásné sportovní akci, která stmeluje všechny žáky a učitele školy bez ohledu na věk, již několik let patří charitativní běh „You Dream We Run“. Aktivně se ho s námi účastní i celá řada rodičů.

Podle zájmu žáků a programové nabídky organizujeme návštěvy divadelních představení. Jezdíme do brněnských divadel, některá představení se konají i v Blansku. Také navštěvujeme hudební představení blanenských uměleckých škol, kde vystupují žáci naší školy.

Mezi oblíbené akce patří také výlety do zábavního vědeckého parku VIDA v Brně. Výukové programy přibližují jak přírodní, tak společenské jevy.  Žáci se dovídají zajímavosti o životě rostlin, magnetismu, barevné chemii, zvuku nebo lidském těle. Děti však nejsou jen pozorovateli, ale jsou do programu aktivně zapojeny.

Jako škola pořádáme i svůj ples, který v roce 2019 již po šesté dostál slovu reprezentační ve svém názvu. Stal se oblíbenou kulturní akcí učitelů, rodičů dětí a přátel školy. Jeho výjimečnost je určitě i v účasti našich absolventů na doprovodném programu.

Stalo se již tradicí, že s prvními jarními dny pořádá naše škola v Dělnickém domě pro rodiče, prarodiče a přátele našich žáků příjemný kulturní zážitek v podobě tanečních a pěveckých vystoupení tříd prvního stupně. Vše vzniká v hodinách hudební a tělesné výchovy jako společná práce žáků a jejich učitelek.

Neméně oblíbenou akcí je také Karneval školní družiny. Ten už se dvakrát konal v Katolickém domě na Starém Blansku. Děti proměněné na víly, loupežníky, princezny, rytíře, indiány a mnoho dalších postav si užily řadu soutěží a tanečního reje. Spokojenost zářila z tváří nejen dětí, ale i dospělých, kteří děti bavili nebo je doprovázeli.