Open Space – Zumba

V rámci Open Space se žákyně 7. a 9. ročníku zúčastnily dílny, kde mohly předvést své pohybové dovednosti. Dílna s názvem „Zumba“ umožnila účastnicím pořádně protáhnout těla a udělat tak něco pro své zdraví. Tancování zpříjemnily světově známé písně, které člověka vybízejí k pohybu. Taneční výkony dívek byly přímo ohromující. Po celou dobu trvání dílny jsme byly pozitivně naladěné a po skončení jsme odcházely s hezkými zážitky.

Mgr. et Mgr. Pavla Toulová