Open Space – Stavíme z Lega

Takový byl název tříhodinového bloku v rámci projektu Open Space. Žáci z druhého stupně měli nelehký úkol – postavit tři roboty z oblíbené stavebnice Lego a pokusit se je pomocí aplikace „oživit“. Přes vysoké pracovní nasazení dokázali tři skupiny konstruktérů roboty sestavit, ale ve vymezeném čase již nezbyl prostor k jejich naprogramování. I tak žáci odcházeli spokojeni a obohaceni o nové zkušenosti.