Open Space – Přemýšlíme jako stroje

Zvládli byste naprogramovat, odsimulovat a sestavit semafor řízený mikrokontrolérem Arduino? Právě tato výzva čekala v rámci projektového dne Open Space na žáky, kteří si tuto aktivitu vybrali.

Nejprve jsme celý elektrický obvod navrhli, naprogramovali a odsimulovali v online programu Autodesk Tinkercad. Po úspěšné simulaci jsme se pustili do samotného zapojení obvodu s reálnými elektronickými součástkami. U toho jsme se řádně zapotili. Po zapojení obvodu na nepájivém poli přišlo na řadu nahrání vytvořeného programu do samotného mikrokontroléru. Jakmile se program nahrál, nastal okamžik pravdy. Po stisknutí tlačítka se měla spustit sekvence semaforu. A výsledek?  Funkční jednoduchý semafor pro řízení části křižovatky byl na světě.  Všichni žáci se úkolu zhostili na výbornou.