Open Space – Poznáváme svoje město

V rámci dílny na Open Space jsme vycházkou prošli kolem památek města Blanska. Začali jsme u dřevěného kostela a přes zámek došli až ke kostelu svatého Martina. Na jednotlivých zastaveních jsme se seznámili s historií, která se k dané památce váže. Pověděli jsme si i příběh o Karolině Meineke, která mohla (či spíše nemohla) být anglickou královnou. Z věže kostela jsme mohli shlédnout na město a uvidět jeden z nejstarších zvonů na Moravě –  Poledník. Cestou jsme ještě navštívili Blanenskou informační kancelář Blanka a památník bitvy u Zborova.

Vycházka se podařila a stejně tak i vyplnění pracovního listu o tom, co si žáci z této poznávací cesty zapamatovali.