Open Space – Historicko-jazyková exkurze do Brna

Ve středu 13. dubna jsme absolvovali s přihlášenými žáky šestého až devátého ročníku v rámci akce Open Space historicko-jazykovou exkurzi do Brna.

Nejdříve jsme si prohlédli Starou radnici – nejstarší světskou stavbu ze 13. století. Obdivovali jsme především kamenný portál nad vchodem radnice, brněnské kolo, i brněnského draka v průjezdu věže. Po vyslechnutí pověstí vztahujících se k těmto symbolům Brna, začali žáci zapisovat získané informace do připravených pracovních listů. Zabývali se nejen historickými poznatky, ale i překládali některé výrazy do anglického jazyka.

Od Staré radnice jsme se přesunuli na náměstí Svobody, kde jsme obdivovali velikonoční výzdobu, především obrovské velikonoční vejce.

V 10:15 hodin jsme již vstupovali do Kapucínské hrobky na komentovanou prohlídku. Ta byla díky paní průvodkyni velmi poutavá a zajímavá. Překvapilo nás množství dochovaných kosterních pozůstatků bratří a dobrodinců tohoto kapucínského řádu.

Vzhledem k rychle ubíhajícímu času jsme si ještě stačili z dálky prohlédnout nejstarší kostel v Brně, katedrálu svatého Petra a Pavla, a srovnat její podobu se siluetou vyobrazenou na české desetikorunové minci.

Strávili jsme s historií a angličtinou velmi příjemné mimotřídní dopoledne. Už se těšíme na další podobnou exkurzi, nejpozději za rok.

Mgr. Světlana Štěpánková, Mgr. Ellen Málková