Open Space – English workshop

Ve středu 13. 4. 2022, v rámci projektového dne Open Space, žáci poslouchali anglické texty písní populární hudby. Během poslechu doplňovali do textu chybějící slova, a poté si text překládali. Společně si žáci také písničky zazpívali. Poslouchali jsme písničku skupiny Queen “We Are The Champions”, píseň “Another Day In Paradise” od Phila Collinse a píseň skupiny Green Day „Boulevard Of Broken Dreams.

V rámci projektového dne Open Space byla pro žáky připravena také další dílna s názvem: Anglická verze hry Tik Tak Bum. Žáci si hrou procvičili anglickou slovní zásobu různých tematických okruhů, například hudební nástroje, sporty, nakupování, v restauraci, na zahradě, v parku, na letišti, ve vesmíru, v kuchyni, v kempu a další. Celkem si žáci procvičili slovní zásobu na 55 kartách s veselými obrázky míst a situací. Bomba má speciální časovač, exploduje pokaždé v jiném časovém intervalu. Cílem hry je říci co nejrychleji vhodné slovo, které se vztahuje k dané kartě. Následně hráč předává bombu dál, dříve než vybuchne. Kdo nasbírá nejméně karet, vyhrává.