OPEN SPACE 2022

Open Space je tradiční projektový den, který již mnoho let pořádají učitelé II. stupně ZŠ TGM pro svoje žáky.

Nabídka byla letos opět bohatá. Obsahovala exkurzi do zázemí Janáčkova divadla nebo návštěvu Hvězdárny a planetária Brno. Další zájemci mohli zhlédnout výstavy a expozice Technického či Uměleckoprůmyslového muzea Brno, nebo se projít po pamětihodnostech Blanska a proběhnout s mapou a buzolou v ruce po jeho okolí.

Milovníci pohybu se dosyta vyřádili na bowlingu, na turnaji ve skoku vysokém, nebo si vyzkoušeli různé míčové hry ve sportovní hale.

Ani ti, kteří zůstali ve škole, nepřišli zkrátka. Možnosti byly lákavé – vařit podle anglických receptů, připravit si ve školní kuchyňce vlastní „gastropeklo“, zahrát si deskové hry, vyrobit šperk z korálků, sestrojit robota z Lega, či dokonce programovat. Velkému zájmu se těšila i dílna, v níž se nedělalo doslova NIC – ani to totiž (samozřejmě bez mobilu v ruce) není vůbec lehké!

Velký dík patří všem učitelům, kteří tento zážitky nabitý den pro žáky připravili.

Eva Láncošová