Olympiáda dětí a mládeže Sloup

SLOUP Ve dnech 26. – 29.6.2005 se sportovní reprezentanti naší školy zúčastnili Olympiády dětí a mládeže ve Sloupě. I když naše výprava počtem zúčastněných žáků patřila k těm menším, můžeme se pochlubit řadou výborných výsledků.

Samotným olympijským dnům ve Sloupu ale předcházela pečlivá příprava na soutěže na půdě naší základní školy v průběhu celého jarního období.
Žáci 6. až 9. ročníku trénovali pod vedením svých vyučujících vybíjenou, přehazovanou, kopanou, jednotlivé atletické disciplíny a šplh. Vyvrcholením příprav bylo vybrání nejlepších sportovců .
Umístění žáků 1.stupně na DOH Sloup 2004
1.místa Jana Sotáková běh 60m
Jana Sotáková běh 200m
Jana Sotáková běh 600m
Tomáš Regec hod míčkem
Tomáš Regec 60m
Tomáš Regec 200m
Tomáš Regec skok daleký
štafeta 4x200m J.Sotáková, T.Regec, L.Cápková, J.Matuška
2.místa Jana Sotáková skok daleký
Jáchym Vymazal plavání 50m volný způsob
Jáchym Vymazal plavání 200m volný způsob
3.místa Jáchym Vymazal plavání 50m znak
Jáchym Vymazal plavání 50m motýlek
4.místa Kristýna Vidourková střelba ze vzduchovky
Kristýna Vidourková hod míčkem
Ostatní reprezentanti naší školy: Jurušová M., Jurušová V., Buchtová L., Horváthová G., Janíčková K., Liebigerová P., Ráboňová L., Kuběnová L., Kubíčková A., Janíčková A., Mazálková K., Novák J., Balák F., Švancara L., Ševčík D., Dobrovolný F., Skoták V., Šebela J., Rek L., Drexler D., Bílek M., Blažek K., Nečas A., Kratochvíl R., Solařík T., Pokorný R. 
Všem sportovním reprezentantům patří poděkování za úspěšnou reprezentaci naší školy.
PedDr. Lenka Polová