Okresní kolo ve vybíjené

Dne 3. 4. 2013 se uskutečnilo Okresní kolo ve vybíjené starších dívek. Družstvo naší školy skončilo na velmi pěkném 3. místě ze 13 zúčastněných škol.
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.