Odpoledne

Po vyučování mohou děti naší školy navštěvovat školní družinu nebo různé kroužky jako je angličtina, čtenářský klub či náboženství. Cílem školní družiny je kromě relaxace a odpočinku po vyučování především rozvíjet pohybové a tělesné dovednosti formou kolektivních činností a her.

Velký důraz je kladen na pobyt dětí venku, jak na hřišti, tak i v blízkém okolí školy. Při nepříznivém počasí mohou děti hrát deskové hry, skládat puzzle a stavebnice, vyrábět keramické dekorace nebo sledovat pohádky.

V rámci školní družiny chodíme do kina, pořádáme dětský karneval a sportovní soutěže.