Odpoledne s knihou – ŠD

Březen je neodmyslitelně spjat nejen s jarem, ale i s knihou. Pro děti 2.,4., a 5. oddělení ŠD jsme připravily zážitkovou aktivitu. Navštívili jsme městskou knihovnu. Děti si vyslechly příběh „O klíči“, následně vyplnily zábavné pracovní listy spojené s příběhem. Společně si rovněž zahrály hru s leporely. Závěrem si prohlédly knihy dle vlastního výběru. Mnozí se ponořili do četby tak, že jsme téměř ztratili pojem o čase. Tato aktivita upevnila u dětí kompetence jak sociální, tak kompetence k trávení volného času.

Bc. Jana Piňosová, vychovatelka 2. odd. ŠD

Michaela Hudcová vychovatelka 4. odd. ŠD

Bc. Martina Němcová vychovatelka 5. odd. ŠD