Noční škola pro 1. a 2. ročník

Začátek akce byl v 17.00 h u pavilonu naší školy. Děti si přinesly vše potřebné k přenocování. Třídy jsme upravili k noclehu. Po přípravě tříd jsme přešli na školní hřiště, kde po rozdělení do 4 skupin plnily děti různé sportovní úkoly (sběr šišek, skoky v pytlích, hod na cíl, hod drátěnkou, lanové aktivity, hry s padákem). Sportovní aktivity pokračovaly utkáním ve vybíjené.

Kolem 20.00 jsme připravili oheň a opekli jsme špekáčky. Následoval zpěv písní, které měly děti připraveny ve zpěvníčcích. Po nácviku písní byla vyhlášena soutěž ve zpěvu skupin. Bylo vyhodnoceno nejlepší provedení vybrané písně.
Po ukončení opékání si děti odpočaly, provedly hygienu a po setmění proběhla hra „Noční škola“. Žáci byli rozděleni do 2 skupin, které procházely s baterkami setmělou školou a poté se navzájem hledaly.
Před půlnocí děti ulehly ke spánku. Ráno v 7.00 h proběhla na školním hřišti tzv. „ pyžamová rozcvička“. Po ní se děti nasnídaly, byl jim uvařen čaj. Po snídani si začaly balit své věci a uklízet třídy.
Na závěr akce dostalo každé dítě diplom za účast a v 9.00 h se pro své děti dostavili rodiče, aby si je spokojené odvedli domů. Vše proběhlo bez vážných problémů.
Akce sklidila velký ohlas jak u dětí, tak u rodičů. Všichni si přáli její zopakování. 
Mgr. Laštůvková, Mgr. Viktorinová,Mgr. Janíčková