Nekuřátka – prevence (5. oddělení ŠD)

V naší školní družině jsme v pondělí 3. dubna měli akci „Nekuřátka“. Věnovali jsme se prevenci kouření. Spousta dětí totiž vyzkouší první cigaretu ve věku deseti let. Paní vychovatelka nám povídala, z čeho se skládá cigaretový kouř, co je nikotin, dopamin a jaké lahůdky do sebe každý kuřák vdechuje. Mohli jsme porovnat, jak vypadají plíce kuřáka a nekuřáka. Podívali jsme se, kolik cigaret přežije šváb a co s ním kouř udělá. Vypočítali jsme si, kolik peněz ušetříme za týden, měsíc a rok, když nebudeme kouřit. Nejvíc nás překvapilo, když nám paní vychovatelka řekla, kolik lidí umře na následky aktivního i pasivního kouření každý den v České republice i v celém světě. Téma nás zaujalo, ale chuť vyzkoušet cigaretu po dnešní akci fakt nemáme.

Emily Hrnčířová, Matyáš Zouhar (žáci z 5. odd. ŠD)