Návštěva Vida! centra

Ve čtvrtek 11. května 2023 navštívily děti z přípravné třídy a ze třídy 3. B zábavně vědecký park Vida v Brně. Pro obě skupinky byl připravený program o barvách, který byl přizpůsoben jejich věku. Samotný program byl velmi zajímavý a poučný. Děti se naučily, jak se míchají barvy, jak vzniká duha nebo jak se liší míchání barev ve vodě a na stěně. Po programu se pak děti mohly rozběhnout do centra a prozkoumat vše, co je zaujalo. Bez povšimnutí pak nezůstala ani velká prolézačka a tobogán z druhého patra.