Návštěva VIDA Brno

V rámci přírodovědného projektu blanenského gymnázia jsme dostali možnost, abychom se jeli podívat do brněnského vědeckého parku VIDA. V úterý 26. května nám gymnázium zajistilo přistavení autobusu k naší škole, ředitel gymnázia pan Petřík nám předal svačiny a vybraní žáci sedmých, osmých a devátých ročníků mohli vyrazit směr Brno.Ve VIDA parku žáci absolvovali výukový program o magnetickém poli, vyzkoušeli si, jak vyrobit magnetickou plastelínu a mohli se zúčastnit vědecké show s pokusy se změnami skupenství látek. A přestože se příliš nevydařilo počasí, byli jsme všichni spokojení.  A jak návštěvu viděla Alena Řehořková z 8.B, která se také exkurze zúčastnila?
Do Vida parku jsme dorazili v 8:38. Zde jsme si mohli vyzkoušet různé technické vynálezy a mnoho se při tom dozvědět. Příkladem je třeba přístroj na vytváření umělého tornáda nebo přístroj, na kterém jsme mohli vidět, která část těla produkuje nejvíc tepla a spoustu jiných přístrojů fungujících na fyzikálních principech. Do školy jsme se vrátili ve 12:30. Ve Vida parku jsme se toho hodně dozvěděli nejen o fyzice ale i člověku.