Návštěva kostela a farní zahrady

Poslední červnové pondělí a úterý navštívili žáci 1.B, 2.C, 3.A a 4.C blanenský kostel sv. Martina, aby se dověděli něco z historie kostela, prohlédli si vnitřní prostory včetně těch, do kterých běžně veřejnost nevstupuje. Děti se podívaly z věže kostela na své město a obdivovaly i varhany na kůru. Prohlídkou nás velmi poutavě provázela paní Vendula Zachovalová.
Po prohlídce si děti opekly špekáčky, zahrály si hry nebo se prošly po farní zahradě. Návštěvy kostela a farní zahrady proběhly v příjemné atmosféře.
Třídní učitelky