Návštěva divadelního představení

Ve čtvrtek 10.listopadu 2011 měli žáci možnost zhlédnout divadelní představení Radúz a Mahulena
v Mahenově divadle v Brně. Šanci využilo více než 30 žáků druhého stupně a skupinu doplnilo několik učitelů naší ZŠ. Zaujalo nás originální ztvárnění již známého klasického tématu. Autorům se podařilo skloubit původní jazyk s moderními prvky, takže celkově představení působilo celistvým dojmem, který umocňovala vhodně zvolená hudba. Doufáme, že tato návštěva nebyla poslední, a těšíme se na další představení v některém z brněnských divadel.

Za vyučující českého jazyka
Mgr. Ilona Opletalová

Autorkami fotografií jsou Beáta Brázdová a Lenka Täuberová