Návštěva Anthroposu – 6. A

V úterý 25.října navštívili žáci 6. A pavilon Anthropos v Brně.

Anthropos byl založen v roce 1928 profesorem Karlem Absolonem a je ve střední Evropě největší a nejbohatší muzeum, zaměřené na nejstarší dějiny lidského rodu a vzniku kultury.

Stálá expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy a Evropy podává informace na základě nejnovějších poznatků archeologie, antropologie, genetiky i dalších vědních oborů.

V rámci exkurze jsme navštívili všechny tři základní celky: „ Morava lovců a sběračů“, „ Nejstarší umění Evropy“ a „ Paleologické technologie“.

Díky výbornému průvodci jsme se dozvěděli mnoho nových informací, které se do učebnic „ nevešly“. Například nás velmi zaujala rekonstrukce kostry asi jedenáctiletého chlapce, která se dochovala jenom díky tomu, že chlapec dostal zánět zubu, šel si ho chladit k řece, vysílením upadl do bahna a zemřel. Velká zvířata jeho tělo zadupala do bahna. Nadchly nás i originály mamutích zubů a klů a samozřejmě model mamuta v životní velikosti – 3,5 m vysoký, provázený mládětem. Dokonale jsme si také zapamatovali, jak jsou nepravdivé malované příběhy, které zobrazovaly lovení mamutů do jam – v době ledové, kdy půda rozmrzala jen velmi zřídka a povrchově, by nebylo v silách žádných našich předků, tak obrovskou jámu vykopat.

Měli jsme také velké štěstí, že právě v těchto dnech ve výstavní síni probíhala výstava: Nejstarší šperky a ozdoby těla. Viděli jsme, jak se zdobili lidé v době kamenné a měli jsme obrovské štěstí, že zde byly vystaveny originály všech paleolitických venuší nalezených na území České republiky, včetně první známé keramické sošky na světě – Věstonické venuše. Tento originál se do Brna dostává jen jedenkrát za 15-20 let.

Naše exkurze nám utřídila a obohatila poznatky, které jsme získali z období pravěku, ve vyučovacích hodinách dějepisu.

Chtěla bych „ svoje“  šesťáky pochválit za příkladné chování, prokázané znalosti a „ všetečné dotazy k věci“ – už jim zbývá to poslední – odevzdat zpracovaný projekt z exkurze a těšit se tak na zasloužené jedničky.

 

Mgr. Světlana Štěpánková