Na Veveří devět věží,…

…kdo nevěří, ať tam běží.
Žáci třídy 4. B tam sice dojeli autobusem po prohlídce brněnské ZOO, ale počítání věží a prohlídka několika nádvoří s překrásným výhledem do okolní krajiny určitě stály za to. Děti si ověřily své dějepisné znalosti, neboť „královská pevnost nad Prýglem“ byla dle pověstí založena v 11. století rodem Přemyslovců, o kterých se v nedávné době učily a románský či gotický stavební sloh děti již také poznaly. Rozlohou patří Veveří mezi největší hrady v ČR.
Jak bylo již výše zmíněno, náš výlet začal na jiném krásném místě, a to v ZOO Brno. Nejen počasí, dobrá nálada, ale i minimální počet návštěvníků a možnost zhlédnout naživo krmení kamčatské medvědice Iriny, včetně poutavého vyprávění její ošetřovatelky, vytvořily nevšední zážitek pro děti i pro nás dospělé.