Mravencovo desatero

Děti třídy I.A a II.B se v pondělí dne 30. 1. 2017 vypravily na celodenní výukový program  „Mravencovo desatero“ do environmentálně zaměřeného střediska Lipka – Jezírko v Soběšicích u Brna. Dozvěděly se informace o životě v mraveništi, formou didaktických her poznaly, z jakých částí se skládá mravenčí tělo, jak se spolu mravenci dorozumívají a vyzkoušely si, jaké je to být mravencem. Součástí programu byla i návštěva výukového prvku „mraveniště“ (prolézačka ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života mraveniště). V terénní části pak formou pohybových her zjistily, čím se mravenci živí, proč se starají o mšice a z čeho si staví mraveniště.